Chuyển tới nội dung

HỌP SƠ KẾT QUÝ 1 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH QUÝ 2 DỰ ÁN “BẢO VỆ VÀ NGĂN NGỪA LẠM DỤNG TRẺ EM TẠI TP. HCM”

  • bởi

Ngày 23 Tháng 4 năm 2021, tại văn phòng Hội Bảo trợ trẻ em thành phố, Ban quản lý dự án “𝘽𝙖̉𝙤 𝙫𝙚̣̂ 𝙫𝙖̀ 𝙣𝙜𝙖̆𝙣 𝙣𝙜𝙪̛̀𝙖 𝙡𝙖̣𝙢 𝙙𝙪̣𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙚̉ 𝙚𝙢 𝙩𝙖̣𝙞 𝙩𝙝𝙖̀𝙣𝙝 𝙥𝙝𝙤̂́ 𝙃𝙤̂̀ 𝘾𝙝𝙞́ 𝙈𝙞𝙣𝙝” đã có cuộc làm việc với thường trực Ban điều phối dự án của Quận 8 và Huyện Bình Chánh (bao gồm Phó phòng LĐTBXH và chuyên trách trực tiếp phụ trách công tác trẻ em của Phòng LĐTBXH) về đánh giá công tác triển khai trong quý 1 năm 2021 và thống nhất kế hoạch triển khai một số hoạt động trọng tâm trong quý 2 năm 2021. Cùng tham dự cuộc họp có cán bộ điều phối và các cán bộ quản lý mạng lưới của dự án cùng tham dự.

Tại cuộc họp, sau khi trao đổi và đi đến thống nhất về kết quả triển khai các hoạt động trong quý 1 năm 2021, Ban quản lý dự án và Thường trực Ban điều phối dự án cấp quận, huyện đã đi đến thống nhất, ngoài các hoạt động thường xuyên, trong quý 2 năm 2021, các hoạt động tại cơ sở sẽ tập trung vào một số nội dung trọng tâm như:

  Tập trung rà soát và tiếp tục đề xuất các trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn các phường, xã dự án để đưa vào các chương trình can thiệp và hỗ trợ.

  Thống nhất nội dung chương trình và hình thức triển khai một số hoạt động dành cho các câu lạc bộ trẻ em trên địa bàn dự án gắn với dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6 và tháng Hành động vì trẻ em năm 2021.

  Thống nhất trong quý 2 năm 2021 sẽ triển khai các lớp tập huấn, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về quyền trẻ em cho Chủ doanh nghiệp, giáo viên, công an và hệ thống cán bộ – cộng tác viên trẻ em tại cơ sở.

  Thống nhất việc Dự án sẽ làm việc thêm với 2 quận nhằm đi đến thống nhất việc hỗ trợ in ấn và triển khai các sản phẩm truyền thông về bảo vệ trẻ em tại cơ sở

Cùng với việc thống nhất triển khai thực hiện các hoạt động trọng tâm trong quý 2 năm 2021, Ban quản lý dự án cũng tư vấn cho 2 quận, huyện về việc triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ trẻ em tại cơ sở theo chỉ đạo và định hướng chung của thành phố, qua đó tạo cơ sở cho việc cùng phối hợp giữa dự án và địa phương trong việc thực hiện các chương trình bảo vệ trẻ em trên cơ sở tiết kiệm về mặt nguồn lực và tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ cho các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Tag:
© HCWA, 2019. All rights reserved.
Facebook
Instagram
Follow by Email