Chuyển tới nội dung

ĐỘI NGŨ

Hãy gặp đội ngũ tuyệt vời của chúng tôi

Bà Lương Thị Thuận
Bà Lương Thị Thuận - Chủ Tịch Hội Bảo trợ Trẻ em TP. Hồ Chí Minh
Ông Nguyễn Ngọc Phúc - Chủ nhiệm Dự án Phát triển Cộng đồng Cầu Hàn

Bà Nguyễn Kim Thiện

Quản lý Mái ấm Hoa Hồng Nhỏ

littlerosestory@gmail.com

Bà Bùi Quế Dung

Cán bộ dự án Bảo vệ và Ngăn ngừa lạm dụng trẻ em

Quản lý Cơ sở Bảo trợ Xã hội Tre Xanh

bquedung@gmail.com

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Nhân viên hoạt động xã hội dự án Cộng đồng Cầu Hàn

sponsorshiprelations@hcwa.org.vn

Ms. Han

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân

Nhân viên hoạt động xã hội Cơ sở Bảo trợ Xã hội Tre Xanh

greenbambooshelter@gmail.com

Bà Nguyễn Thị Thu Oanh

Nhân viên hoạt động xã hội Mái ấm Hoa Hồng Nhỏ

littlerosestory@gmail.com

Bà Cao Thị Vân

Nhân viên hoạt động xã hội Mái ấm Hoa Hồng Nhỏ

littlerosestory@gmail.com

Bà Trần Vũ Bích Ngọc

Điều phối viên ban Truyền thông – Gây quỹ

ngoctran@hcwa.org.vn

Bà Aneesa Kara

Điều phối viên phát triển ban Truyền thông – Gây quỹ

Trưởng ban Sponsorship Relations

aneesakara@hcwa.org.vn

© HCWA, 2019. All rights reserved.
Facebook
Instagram
Follow by Email