Đội Ngũ

ĐỘI NGŨ

Hãy gặp đội ngũ tuyệt vời của chúng tôi

Bà Lương Thị Thuận

Chủ tịch Hội bảo trợ Trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh

sponsorshiprelations@hcwa.org.vn

Ông Phạm Đình Nghinh

Phó chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em thành phố

Quản lý dự án Bảo vệ và Ngăn ngừa lạm dụng trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh

phamdinhnghinh.vn@gmail.com

Ông Nguyễn Ngọc Phúc

Quản lý dự án Phát triển Dựa trên Cộng đồng Cầu Hàn

ngocphuc132@yahoo.com

Bà Nguyễn Kim Thiện

Quản lý Mái ấm Hoa Hồng Nhỏ

littlerosestory@gmail.com

Bà Bùi Quế Dung

Cán bộ dự án Bảo vệ và Ngăn ngừa lạm dụng trẻ em

Quản lý Cơ sở Bảo trợ Xã hội Tre Xanh

bquedung@gmail.com

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Nhân viên hoạt động xã hội dự án Cộng đồng Cầu Hàn

sponsorshiprelations@hcwa.org.vn

Ms. Han

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân

Nhân viên hoạt động xã hội Cơ sở Bảo trợ Xã hội Tre Xanh

greenbambooshelter@gmail.com

Bà Nguyễn Thị Thu Oanh

Nhân viên hoạt động xã hội Mái ấm Hoa Hồng Nhỏ

littlerosestory@gmail.com

Bà Cao Thị Vân

Nhân viên hoạt động xã hội Mái ấm Hoa Hồng Nhỏ

littlerosestory@gmail.com

Bà Trần Vũ Bích Ngọc

Điều phối viên ban Truyền thông – Gây quỹ

ngoctran@hcwa.org.vn

Bà Aneesa Kara

Điều phối viên phát triển ban Truyền thông – Gây quỹ

Trưởng ban Sponsorship Relations

aneesakara@hcwa.org.vn