THAM GIA HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO XÃ HỘI ( Chương trình UPSHIFT) TRONG KHUÔN KHỔ DỰ ÁN THÀNH PHỐ THÂN THIỆN CỦA TRẺ EM

  • bởi

Nằm trong kế hoạch năm 2019 của  dự án Thành phố thân thiện của trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh,  lớp Tập huấn về Nhiếp ảnh do Unicef Việt nam và Saigon Innovation Hub đã khởi động trong tháng 8/2019. 04 trẻ trai của mái ấm Tre Xanh đã tham gia lớp tập huấn.


Các em đã có 07 buổi học thú vị và sáng tác những tác phẫm riêng qua sự hướng dẫn của Giàng viên là Nhiếp ảnh gia GIACOMO PIROZZI.