TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ MẠNG LƯỚI CỘNG TÁC VIÊN HỖ TRỢ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI CỦA DỰ ÁN

  • bởi

Vào sáng thứ 6 ngày 12 tháng 6, tại văn phòng của Hội bảo trợ trẻ em TPHCM, các chuyên viên của phòng LĐTBXH, cán bộ chuyên trách trẻ em và những cộng tác viên hỗ trợ cho 4 phường/xã ở quận 8 và huyện Bình Chánh, đã cùng tham dự chương trình chương trình tập huấn chuyên đề do Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM tổ chức. 

Mở đầu chương trình, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Uỷ viên ban thường vụ của Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM, đã đưa ra cái nhìn tổng thể về tình hình hoạt động hiện nay, những mô hình mái ấm và dự án của Hội Bảo trợ trẻ em TP. HCM. Ông Phạm Đình Nghinh – Quản lý của dự án “Bảo vệ và ngăn ngừa lạm dụng trẻ em tại TP.HCM” – đã tiếp nối chương trình bằng việc đi sâu vào các tiêu chí chọn trẻ được nhận các dịch vụ hỗ trợ của dự án và những yêu cầu đối với tình nguyện viên. Trong đó bao gồm các kỹ năng cần thiết trong công tác quản lý ca; cách thức thu thập thông tin khi tiến hành vãng gia để từ đó có thể đánh giá chính xác nhu cầu cần được hỗ trợ của trẻ em.

Và cuối cùng, ông Nguyễn Văn Tính – Phó trưởng phòng Bảo vệ – chăm sóc trẻ em – Bình đẳng giới, Sở LĐTBXH TP. Hồ Chí Minh, đã khái quát lên cho mọi người một bức tranh tổng thể về tình hình công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực TP. HCM trước nguy cơ bị lạm dụng, xâm hại và ngược đãi. Ông Tính đã nêu rõ những khó khăn dẫn tới những hạn chế trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em bao gồm những trở ngại trong vấn đề chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong gia đình, những vấn đề khiến trẻ phải trải qua áp lực học tập, bạo lực học đường,…Bên cạnh đó, ông cũng chỉ rõ các hình thức bạo lực, xâm hại về thể chất, tâm hồn, bóc lột lao động, xâm hại tình dục dẫn tới những trường hợp tự sát đáng tiếc của trẻ vào thời gian gần đây. Từ kinh nghiệm và kiến thức trong quá trình công tác thực tế của bản thân, ông Tính đã tổng hợp và cập nhật những đổi mới trong các chính sách liên quan đến trẻ em cho người tham dự. 

Có thể thấy, việc trình bày và nhận định những rào cản tại buổi tập huấn đã giúp các thành viên của các dự án có cơ hội cùng thảo luận và đưa ra nhiều phương án tích cực liên quan đến việc hỗ trợ các trẻ em trên địa bàn triển khai dự án.