Lớp học tình thương Cầu Hàn

Hôm nay 5-9 hoà chung với niềm vui chung của cả nước, hơn 60 em học sinh lớp học tình thương Cầu hàn trực thuộc Hội Bảo Trợ trẻ em thành phố Hồ Chí Minh vui tươi phấn khởi bước vào năm học mới với nhiều niềm vui mới. Đa số các em là con em các gia đình từ các tỉnh vào thành phố kiếm sống bằng nhiều nghề khác nhau, hoàn cảnh rất khó khăn nhưng các em có chung niềm say mê là học tập, ý chí vươn lên trong cuộc sống.

Lớp học Tình thương Cầu Hàn hàng năm đón nhận các em từ lớp 1 đến lớp 5. Các thầy cô giáo đều là giáo viên về hưu nhưng tâm huyết với nghề và có tấm lòng nên dù lương thấp vẫn tận tâm vì tương lai các em.

Hàng năm lớp học cũng được hỗ trợ về chuyên môn và vật chất từ các thầy cô giáo, phụ huynh của trường tiểu học Nguyễn Thị Định, phường Bình Thuận Quận 7.