NGÀY HỘI VĂN HÓA HÒA BÌNH

  • bởi

Mở đầu Ngày hội Văn hoá Hoà bình Hội Bảo trợ trẻ em TP đã được đó tiếp các vị khách quí: chị Lê Thị Thu, nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em Việt Nam, nguyên phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em VN, chị Mai Thị Ngọc Mai, chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, các bạn đồng nghiệp, các bạn thân hữu.


Một số sản phẩm do các em mái ấm làm ra để gây quỹ cũng được các bạn mua ủng hộ. Cám ơn các chị, các bạn và các em sinh viên đã hỗ trợ Hội thực hiện tốt ngày Văn hoá Hoà bình Việt Nam.