GBWS

MÁI ẤM TRE XANH

HCWA GBWS Charity NGO Ho Chi Minh

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về GBWS, bạn đang ở đúng nơi.

Câu chuyện của chúng ta

Mái ấm Tre Xanh trực thuộc Hội Bảo trợ Trẻ em thành phố Hồ Chí Minh (Hội BTTETP). Được thành lập từ năm 1993 với tên gọi là Câu lạc bộ Cầu Muối, đến năm 1998 đổi tên thành Mái ấm Tre Xanh (MATX). Hằng năm, MATX đã chăm sóc giúp đỡ hằng trăm trẻ trai đường phố.

Mục tiêu của MATX là tạo mọi cơ hội và giúp đỡ cho trẻ em lang thang cơ nhỡ rời bỏ đường phố hội nhập với gia đình và xã hội để các em một cuộc sống bình thường ổn định trong tương lai.

Điểm nổi bật trong các hoạt động của MATX là việc giúp trẻ hội nhập và phát triển bằng chính sự nỗ lực phấn đấu của bản thân các em thông qua sự hỗ trợ của dự án. Các em 15 -16 tuổi được định hướng học nghề và tìm những việc làm phù hợp với trình độ và khả năng của chính mình.

Trong 8 năm (2005-2012) được sự tài trợ của Đại sứ quán Đan Mạch, MATX đã triển khai dự án giúp đỡ gần 600 trẻ em trai, trong đó có hơn 40% số trẻ trai đã có việc làm ổn định, 30 % trẻ đã được giúp hồi gia về gia đình và hội nhập xã hội, 20% trẻ được hỗ trợ đến trường. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn 10-15% số trẻ tiếp tục sống ngoài đường phố, dù được tiếp cận giúp đỡ nhưng các em không thể hội nhập và phát triển vì nhiều lý do như: các em thiếu mọi giấy tờ cá nhân, ở lâu trên đường nên thích sống tự do để kiếm tiền, gia nhập vào các băng nhóm trên đường phố.

Từ năm 2013 đến nay MATX không nhận được sự tài trợ dự án chính thức, toàn diện, chúng tôi cố gắng vận động kinh phí từ việc gây quỹ qua các sự kiện, online trên website, v.v. nhưng chưa đủ để đáp ứng nhu cầu cho việc chăm sóc trẻ. Chúng tôi có được nhiều bài học kinh nghiệm để cải thiện tốt hơn các hoạt động trong thời gian tới nhằm giúp cho trẻ em đường phố có nhiều cơ hội phát triển toàn diện và góp phần làm giảm bớt số trẻ em đường

mục tiêu

  • Mục tiêu tổng quát
  • Mục tiêu trực tiếp
  • Mục tiêu phát triển
  • ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG

Dự án góp phần tạo mọi cơ hội và mọi điều kiện giúp trẻ em đường phố rời bỏ đường phố trở về cuộc sống gia đình bình thường và ngăn chặn trẻ em cộng đồng nghèo bỏ ra đường phố

Đáp ứng các nhu cầu căn bản cho trẻ:

bữa ăn, chỗ ở, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, tình yêu thương và sự an toàn.
Giúp trẻ trong việc học chữ: chính qui và bán chính qui.
Cung cấp học bổng cho trẻ nghèo bỏ học trong cộng đồng để các em có điều kiện đến trường không ra đường phố kiếm sống.
Giúp trẻ định hướng nghề và học những nghề phù hợp với khả năng của trẻ ở tại MATX và trẻ nghèo tại cộng đồng.
Đưa trẻ về đoàn tụ với gia đình (hồi gia), vãng gia và tư vấn gia đình trẻ.

Giúp trẻ phát huy lòng tự tin, ý thức bản thân mình và phát triển nhân cách và hành vi ứng xử phù hợp ngoài xã hội qua các hoạt động Quyền Trẻ Em, giáo dục giới tính, phòng chống AIDS, ma tuý và các bệnh STDs.
Giúp trẻ học thêm Anh văn, vi tính tại MATX. Trẻ sẽ biết xây dựng kế hoạch tương lai, có nghề nghiệp ổn định.
Gây quỹ để tạo thêm kinh phí qua hoạt động kinh doanh nhỏ “Cơm văn phòng”

Trẻ em đường phố tuổi từ 8 đến 16 không bị khuyết tật về thân thể cũng như tâm thần.
Trẻ nghèo cộng đồng từ 8 đến 18 tuổi.
Các gia đình trẻ.

Liên lạc

Vị trí

40/34 Calmette, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Liên hệ chúng tôi

Điện thoại :

+ 84 (0) 935184436

Chủ nhiệm

Mrs. Nguyen Thi Bich Lieu – Quản lý dự án