Mọi chi tiết về Hội Bảo trợ trẻ em vui lòng liên lạc:

Văn phòng Hội Bảo trợ trẻ em

– Địa chỉ/Address: 85/65 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
– Điện thoại/Tel: (8428) 38.401.406
– Website: http://www.hcwa.org.vn
– Email: hcwa.vn@gmail.com