HCWA

Hội Bảo trợ trẻ em thành phố Hồ Chí Minh

Giúp đỡ người khác bằng cách cho ĐI

Hội Bảo trợ trẻ em thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức xã hội tự nguyện gồm các cá nhân, các tổ chức đang sinh sống và hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh có khả năng, nhiệt tình, quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, bảo vệ và chăm sóc trẻ em thành phố Hồ Chí Minh.

hcwa DỰ ÁN

MÁI ẤM TRE XANH

Mái ấm Tre Xanh trực thuộc Hội Bảo trợ Trẻ em thành phố Hồ Chí Minh (Hội BTTETP). Được thành lập từ năm 1993 với tên gọi là Câu lạc bộ Cầu Muối, đến năm 1998 đổi tên thành Mái ấm Tre Xanh (MATX). Hằng năm, MATX đã chăm sóc giúp đỡ hằng trăm trẻ trai đường phố.

DỰ ÁN CẦU HÀN

Providing crucial services in and around District 7 for almost 20 years for some of HCMC’s most vulnerable children. We provide access to education, support with basic needs, and more specifically, we work with marginalized communities – those affected by HIV/AIDS and migrant communities.

DỰ ÁN CẦU HÀN

Providing crucial services in and around District 7 for almost 20 years for some of HCMC’s most vulnerable children. We provide access to education, support with basic needs, and more specifically, we work with marginalized communities – those affected by HIV/AIDS and migrant communities.

MÁI ẤM HOA HỒNG NHỎ

Mái ấm Hoa Hồng Nhỏ là đơn vị xã hội trực thuộc Hội Bảo trợ Trẻ em TPHCM, được thành lập vào năm 1992. Mái ấm tiếp cận, tiếp nhận trẻ gái là nạn nhân bị xâm hại tình dục/ trẻ có nguy cơ từ 12 đến 18 tuổi.
Bên cạnh hoạt động chăm sóc trẻ và truyền thông phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, chúng tôi còn có một mô hình gây quỹ với tên gọi “Tiệm bánh Hoa Hồng Nhỏ”.

bạn có thể giúp HỘI BẢO TRỢ TRẺ EM TP.HCM như thế nào

Mọi đóng góp dù lớn hay nhỏ của bạn đều góp phần làm nên thành công của chúng tôi .

Tầm nhìn

Hội Bảo trợ trẻ em phấn đấu xây dựng một xã hội trong đó mọi trẻ em là thành viên chính thức được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và có quyền nói lên tiếng nói của mình, tiếng nói ấy phải được tôn trọng.

TIN MỚI