Chúng tôi rất trân trọng và đánh giá cao sự hỗ trợ tài chánh & vật chất, chuyên môn và ý tưởng của các tổ chức, cá nhân để cho các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn của Hội Bảo trợ trẻ em ngày càng gia tăng về số lượng, chất lượng và hiệu quả.
Tài khoản ngân hàng:
– Tên tài khoản: Hội Bảo trợ trẻ em TP.Hồ Chí Minh
– Số tài khoản: 007.100.0077449 (VND)
– Tên ngân hàng: Vietcombank
– Địa chỉ ngân hàng: 29 Bến Chương Dương, Quận 1, Hội Bảo trợ trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh
85/65 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (8428) 38 401 406