Cty Lá Phong tặng 1 chiếc xe đạp cho em Ngọc Hân lớp 5

Cty Lá Phong tặng 1 chiếc xe đạp cho em Ngọc Hân lớp 5

Sáng 7/9/2018 đại diện công ty Lá Phong đến lớp học tình thương Cầu Hàn trực thuộc Hội Bảo trở trẻ em, tặng 1 chiếc xe đạp trị giá 1,5

READ MOREREAD MORE