KHAI TRƯƠNG CƠM VĂN PHÒNG TRE XANH

KHAI TRƯƠNG CƠM VĂN PHÒNG TRE XANH

Cơm văn phòng Tre Xanh chính thức trở lại từ ngày 31/7/2019. Sau một thời gian chuẩn bị về nhân lực, nguồn lực và đã nhận được sự ủng hộ

READ MOREREAD MORE