Giới thiệu chung (http://hcwa.org.vn/abouts/gioi-thieu-chung/):

 

Giới thiệu chung:

Hội Bảo trợ trẻ em thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức xã hội tự nguyện gồm các cá nhân, các tổ chức đang sinh sống và hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh có khả năng, nhiệt tình, quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, bảo vệ và chăm sóc trẻ em thành phố Hồ Chí Minh. Hội Bảo trợ trẻ em hoạt động theo quy định của pháp luật, theo Điều lệ Hội và chịu sự quản lý nhà nước về trẻ em của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

Với gần 30 năm xây dựng và phát triển, Hội Bảo trợ trẻ em thành phố Hồ Chí Minh đã cưu mang, giúp đỡ trên 300.000 trẻ em, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó  khăn.

 

Các hoạt động chính:

  1. Chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tránh các nguy cơ phải lao động sớm, bị xâm hại tình dục, bị bóc lột sức lao động, bỏ học sớm, làm trái pháp luật, nghiện hút ma túy, bị nhiễm HIV/AIDS…;
  2. Hợp tác với các tổ chức Phi chính phủ, các tổ chức, các cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước quan tâm giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn;
  3. Thiết lập và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền, các ban ngành đoàn thể và cộng đồng địa phương;
  4. Góp phần cùng Nhà nước xây dựng những mô hình chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn;
  5. Huấn luyện và pháp triển đội ngũ cán bộ dự án, giáo dục viên, cộng tác viên và tình nguyện viên hoạt động hiệu quả trong công tác giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn;
  6. Truyền thông và biện hộ;
  7. Vận động và gây quỹ;
  8. Tập hợp lực lượng, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể.

 

 

Tầm nhìn – Sứ mạng (http://hcwa.org.vn/abouts/tam-nhin-su-mang/)

 

Tầm nhìn, Sứ mạng, Giá trị và Tôn chỉ mục đích của Hội Bảo trợ trẻ em:

 

Tầm nhìn:

Hội Bảo trợ trẻ em phấn đấu xây dựng một xã hội trong đó mọi trẻ em là thành viên chính thức được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và có quyền nói lên tiếng nói của mình, tiếng nói ấy phải được tôn trọng.

 

Sứ mạng:

Hội Bảo trợ trẻ em là một tổ chức xã hội tự nguyện, phi lợi nhuận, không sử dụng ngân sách nhà nước đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh góp phần mang đến những lợi ích tốt nhất cho trẻ em bằng việc vận động chính sách, nâng cao năng lực và cung cấp các dịch vụ xã hội thông qua liên kết với chính quyền, mạng lưới các tổ chức xã hội khác và cộng đồng dân cư.

 

Giá trị:

Hội Bảo trợ trẻ em theo đuổi các giá trị sau: Bình đẳng, Quyền trẻ em, Chuyên nghiệp, Bền vững và Tính cam kết.

Tôn chí mục đích:

Trẻ em, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Thành phố Hồ Chí Minh được hưởng một cuộc sống an toàn và hạnh phúc.

 

Liên hệ (http://hcwa.org.vn/lien-he/):

 

Mọi chi tiết về Hội Bảo trợ trẻ em vui lòng liên lạc:

 

Văn phòng Hội Bảo trợ trẻ em

– Địa chỉ: 85/65 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

– Điện thoại: (8428) 38.401.406

– Website: http://www.hcwa.org.vn

– Email: hcwa.vn@gmail.com

 

Đóng góp – Ủng hộ (http://hcwa.org.vn/dong-gop-ung-ho/):

 

Chúng tôi rất trân trọng và đánh giá cao sự hỗ trợ tài chánh & vật chất, chuyên môn và ý tưởng của các tổ chức, cá nhân để cho các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn của Hội Bảo trợ trẻ em ngày càng gia tăng về số lượng, chất lượng và hiệu quả.

 

THÔNG TIN NGÂN HÀNG

Tên tổ chức: HỘI BẢO TRỢ TRẺ EM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 85/65 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (8428) 38401406

_____________________________________

 

Thông tin ngân hàng để chuyển khoản      

 

Tên ngân hàng: Vietcombank, Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ ngân hàng: Số 5, Công trường Mê Linh, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên tài khoản: HỘI BẢO TRỢ TRẺ EM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số tài khoản ngân hàng: 007.100.0077449 (VND), 007.137.0195551 (USD), 007.114.0333872 (EUR)

Swift Code:  BFTVVNVX007

Tên chủ tài khoản chính thức: Lương Thị Thuận