CƠ CẤU TỔ CHỨC

– Ban Chấp hành nhiệm kỳ VII gồm 29 thành viên; trong đó có 1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch, 4 Ủy viên Ban Thường vụ và 22 Ủy viên Ban chấp hành. Ban Chấp hành bao gồm những thành viên sáng lập Hội Bảo Trợ Trẻ Em, các ủy viên Ban chấp hành là đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội Phụ nữ, Thành đoàn Thanh niên cộng sản TP.Hồ Chí Minh, Hội Luật gia, các tổ chức tôn giáo, các công ty, các cán bộ hưu trí và các anh chị quản lý dự án của Hội Bảo trợ trẻ em TP.Hồ Chí Minh.

– Hội Bảo Trợ Trẻ Em có khoảng 17 nhân viên là những cán bộ quản  lý dự án, giáo dục viên và nhân viên hành chánh làm việc tại các dự án và Văn phòng Hội. Trong đó 100% cán bộ, nhân viên có trình độ đại học. Đội ngũ cán bộ, nhân viên của Hội có trình độ chuyên môn về Công tác xã hội, Xã hội học, Kinh tế, Ngoại ngữ và một số chuyên ngành khác.

– Trong chiến lược hoạt động, Hội Bảo trợ trẻ em Thành phố ngày càng quan tâm thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ. Hội vừa vận dụng kinh nghiệm truyền thống của dân tộc, vừa không ngừng lĩnh hội kiến thức, kỹ năng Công tác xã hội chuyên nghiệp của các nước phát triển. Ngoài kiến thức chuyên môn lĩnh nhận từ trường đại học, điều quan trọng, đòi hỏi cán bộ, nhân viên Hội phải có tấm lòng yêu thương trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; sự dấn thân và niềm đam mê công tác xã hội chuyên nghiệp, và không ngừng được nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thông qua nhiều chương trình đào tạo, các hội nghị, hội thảo, các chuyến tham quan học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước.

– Hội Bảo Trợ Trẻ Em luôn chấp hành nghiêm chỉnh những chủ trương, chính sách của Nhà nước: Mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho tất cả cán bộ, nhân viên Hội đều được mua , trích kinh phí công đoàn theo lương cán bộ, nhân viên để nộp công đoàn cấp trên và hỗ trợ công đoàn Hội hoạt động; hằng năm đều tổ chức nhiều chuyến tham quan dã ngoại, vui chơi trong và ngoài thành phố cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên, tình nguyện viên và trẻ em tham gia.

– Ngoài ra, hằng năm Hội Bảo Trợ Trẻ Em tiếp nhận rất nhiều sinh viên tình nguyện đến từ nhiều trường cao đẳng, đại học xin thực tập tại các mái ấm, các dự án. Hội Bảo Trợ Trẻ Em ngày càng củng cố và phát triển mạnh mẽ lực lượng cộng tác viên, tình nguyện viên và đội “Trẻ giúp trẻ” trên nhiều địa bàn của các dự án và các mái ấm.