Lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác giữa Hội Bảo trợ trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh và Dynamo International ASBL & 10 năm tài trợ của Wallonie Bruxelles International

  • bởi

Từ ngày 29 đến 31/7/2019, Hội đã tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 20 năm hợp tác giữa Hội Bảo trợ trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức Dynamo International & 10 năm tài trợ của Wallonie Bruxelles International.

Ngày khai mạc, đã có hơn 50 đại biểu khách mời là đại diện các Sở Ban ngành Thành phố, đại diện các đối tác tài trợ, các tổ chức phi chính phủ quốc tế, các cơ sở bảo trợ xã hội trong thành phố và 03 Tỉnh Thành tham dự. Cùng với các bài tham luận của các đơn vị, bài phát biểu của Bà Trần Thị Hồng Diễm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TPHCM, của Ông Nguyễn Văn Tính, Phó Phòng Bảo vệ trẻ em & Bình đẳng Giới thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội TPHCM… đã phần nào nói lên kết quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của Hội trong giai đoạn hợp tác với Dynamo International qua các dự án.

Tiếp sau đó, 01 buổi Báo cáo chuyên đề về Công tác Bảo vệ Chăm sóc trẻ em tại Thành phố hiện nay; các Luật, Chương trình, Chính sách dành cho trẻ em… đã được Ông Nguyễn Văn Tính chia sẻ. Các nội dung, các câu hỏi thảo luận giữa báo cáo viên và tham dự viên đã cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích cho anh chị em.

01 Workshop chia sẻ kinh nghiệm về công tác xã hội đường phố tại Việt Nam hiện nay và những vấn đề để việc duy trì và phát triển hiệu quả hoạt động mạng lưới các giáo dục viên đã được thực hiện bởi Ông Edwin de Boéve, Giám đốc Dynamo International, Ông Trần Quốc Duy, Thạc sĩ tâm lý, cố vấn chuyên môn cùa Dynamo International và Ban điều phối viên mạng lưới. Những ý kiến trong workshop đã được ghi nhận để phần nào chuẩn bị cho những hoạt động sắp tới của giai đoạn 2020 – 2021.